## watthaistocton.org 2008 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by watthaistocton.org 2008

   
   
 


ข่าวเด่น ประเด็นร้อน !
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพุทธวิหารนานาชาติ มิดเวสต์

พุธ ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554


ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 

ทอดถวาย ณ วัดพุทธวิหารนานาชาติ มิดเวสต์

 

Sunday , October 30,2011

 

 

 

         ข่าวคราวประชาสัมพันธ์ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องงานบุญงานกุศล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ ผู้เขียนได้รับข่าวคราวจากทางไกล จากวัดพุทธวิหารนานาชาติ มิดเวสต์ ว่าปีนี้นับว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่มากในการจัดทำบุญงานทอดกฐินในปีนี้ เพราะว่าในปีนี้ทางวัดพุทธวิหารนานาชาติ มิดเวสต์ โดยมีเจ้าอาวาส คือ ท่านพระอาจารย์มหาธนภัทร  ได้จัดงานกฐินขึ้นในปีนี้ดังเช่นทุก ๆ ปี แต่ในปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษสุด ๆ หรือว่า เป็นปีที่เป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งวัดมา เพราะปีนี้ทางวัดได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือว่าเป็นปีประวัติศาสตร์  ฯ  งานกฐินที่วัดพุทธวิหารนานาชาติในปีนี้ ยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งกว่างานช้างเมืองสุรินทร์อีกนะครับ  สำหรับท่านพุทธศาสนิกชนผู้ที่อยู่ใกล้เคียง สามารถเดินทางไปร่วมทำบุญได้ตามวัน เวลา และกำหนดการในด้านล่างนี้

 

กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๔

 
 
 
 
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.. ๒๕๕๔
 
เวลา 06.00 .        ทำวัตรเช้า  เจริญเมตตาภาวนา           
เวลา 07.00 .        ถวายภัตตาหารเช้า  
เวลา 18.00 .        เจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐิน ดังนี้
 
-ประธานทอดผ้ากฐินพระราชทานถึงบริเวณพิธี
- คณะกรรมบริหารของวัดพุทธวิหารฯ  ให้การต้อนรับ   นำเข้าสู่บริเวณพิธี
- ประธานรับเทียนชนวนจากเจ้าหน้าที่ จุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ 3 ครั้ง ก่อนกลับมายังที่จัดไว้
-เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล , พระปริตร
-พระสงค์เจริญพระพุทธมนต์จนจบ
-ประธานและผู้บริหารถวายเครื่องไทยธรรมดอกไม้ธูป-เทียนแด่พระสงฆ์
-พระสงฑ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ
-พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จพิธี
-ประธานและผู้ร่วมงานรับประธานอาหาร
-การแต่งกายแต่งกายสุภาพ
 
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.. ๒๕๕๔
 
เวลา 06.00 .    ทำวัตรเช้า เจริญเมตตาภาวนา
เวลา 10.00 .     กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย,สมาทานศีล,พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์,สาธุชนตักบาตร
เวลา 11.00 .     ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ และสาธุชนร่วมรับประทานอาหาร
 
เวลา 13.00 น. : พระธรรมเทศนาเรื่อง “อานิสงส์ทอดกฐิน” โดย พระวิเทศธรรมกวี
เวลา 13.30 น. : ขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารผ้าพระกฐิน นำโดย นายจักรกฤติ กระจายวงศ์ รองกงสุลใหญ่ นครชิคาโก พร้อมสาธุชนทั้งมวล จากบริเวณด้านหน้ากุฏิ 2 วัดพุทธวิหารฯ รองกงสุลใหญ่นครชิคาโก อัญเชิญผ้าพระกฐินฯ ประดิษฐาน ณ พานแว่นฟ้าบนโต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
-          ประธานในพิธี นางสาวชลลดา งามวิวัฒน์ธรรม พร้อมสาธุชนพร้อมกันในโรงพิธี
-          นายจักรกฤติ กระจายวงศ์ อ่านหมายรับสั่งจบแล้ว
-          นางสาวชลลดา งามวิวัฒน์ธรรม ผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประธานในพิธีและรองประธานฯ ทุกๆท่านลุกจากที่นั่งไป ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยถวายราชสักการะ ถวายบังคมโดยวิธีคำนับและถอนสายบัว
-          ยกผ้าพระกฐินฯ ประคองไว้ ถอยหลัง 1 –3 ก้าว ยืนตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วประธานถวายความเคารพโดยถอนสายบัว ผู้ร่วมในพิธีทุกคนยืนโดยอาการสงบ (จนกว่าประธานและรองประธานจะกลับมา ณที่นั่ง)
-          ประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินไปวางบนพานแว่นฟ้าที่จัดไว้ตรงหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2
-          ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ 3 ครั้ง
-          ประธานเดินกลับไปประคองผ้าพระกฐิน ประนมมือ
-          หันหน้าไปทางพระประธาน เปล่งวาจาว่านะโม 3 จบ
-          หันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน (พระสงฆ์ประนมมือพร้อมกัน และเปล่งวาจาสาธุเมื่อประธานกล่าวคำถวายกฐินจบ
-          ประธานวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ยกพานแว่นฟ้าขึ้นถวายพระสงฆ์รูปที่ 2 เดินกลับที่นั่งโดยอาการสำรวม 
พระสงฆ์ประกอบพิธีกฐินกรรม
-          พระเจ้าอาวาสและรองฯ ตั้งพัดขึ้นคู่กันกระทำพิธีอปโลกน์กฐิน (พระสงฆ์ทั้งนั้นนั่งโดยดุษฎี และเมื่อรูปที่ 2 กล่าวคำอปโลกน์ถึงคำว่า”ถ้า...เห็นสมควรแล้วไซร้.... ให้พระสงฆ์ประนมมือขึ้นพร้อมกันและเปล่งวาจา สาธุ เมื่อรูปที่ 2 อปโลกน์จบ
-          เจ้าอาวาสหันหน้าไปทางพระสงฆ์ พระสงฆ์ทุกรูปนั่งให้ได้หัตถบาส หันหน้ามาทางเจ้าอาวาส พระสงฆ์ทั้งนั้นกราบเจ้าอาวาส คู่สวดสวดให้ผ้าพระกฐิน จบแล้วคู่สวดยกผ้าพระกฐินถวายเจ้าอาวาส คู่สวดกราบเจ้าอาวาส พระสงฆ์นั่งอยู่กับที่ เจ้าอาวาสทำพิธีถอนไตรจีวรชุดเดิม คู่สวดช่วยคลี่ผ้าไตร สังฆาฏิ จีวร สบง แล้วถวายเจ้าอาวาสตามลำดับ เจ้าอาวาสทำพิธีพินทุกัปปะ และอธิษฐานผ้าไตรตามลำดับ เสร็จแล้วออกไปครองผ้า เมื่อเจ้าอาวาสกลับมาแล้ว พระสงฆ์ทั้งนั้นนั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางพระประธาน กราบพร้อมกัน 3 ครั้ง แล้วเปล่งวาจาว่านะโม 3 จบ เจ้าอาวาสหันหน้ากลับไปทางพระสงฆ์ ประกอบพิธีกรานผ้าพระกฐิน พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาเสร็จแล้วพระสงฆ์กลับที่นั่งที่เดิม ประธานฯ สาธุชน ถวายเครื่องบริวารผ้าพระกฐินฯ และเครื่องไทยธรรม                  
-          พระสงฆ์อนุโมทนา (ประธานสงฆ์ขึ้นยถา............พระสงฆ์รูปที่ 2 รับสัพพี ฯลฯ
ว่า 3 จบ) ประธานสงฆ์ขึ้นอัคคิหุตตัง.......รูปที่ 2 รับกาเล........ ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก อดิเรก....... ขอถวายพระพร รูปที่ 2 รับภวตุ สัพพะฯ
-          ประธานสงฆ์นำเจริญสมาธิถวายพระราชกุศล
-          พระมหาธนภัทร อาสโภเจ้าอาวาสกล่าวสัมโทนียคาถา
-นางสุวิชาดา เพลสรองประธานบริหารวัดพุทธวิหารนานาชาติกล่าวขอบคุณ
 -นายจักรกฤติ กระจายวงศ์รองกงสุลใหญ่ นครชิคาโกกล่าวกับพี่น้องประชาชนผู้มาร่วมงาน
  -นางสาวชลดา งามวิวัฒน์ธรรมประธานจัดทอดผ้าพระกฐิน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวขอบคุณพี่น้องสาธุชนที่มร่วมงาน
 - ถ่ายรูปร่วมกัน
 - ประธานและแขกผู้มีเกียรติรับของที่ระลึก -รับน้ำประพรมพุทธมนต์  
 เป็นเสร็จพิธี
 
 
  ดร.ส.สินเย็น รายงาน
 
October 26,2011
 

 เข้าชม : 1505


ข่าวเด่น ประเด็นร้อน ! 5 อันดับล่าสุด

      สรุปยอดรายรับทำบุญหลวงตาเพชร ภูชมศรี วัดพุทธวิปัสสนา ลองบีช 15 / พ.ย. / 2555
      เทศน์กัณฑ์พุทธปรินิพพาน วัดไชยมงคล แฟร์ฟิลด์ Oct 28,2012 31 / ต.ค. / 2555
      รายนามผู้บริจาคร่วมทำบุญฌาปนกิจศพ หลวงตาเพชร ภูชมศรี วัดพุทธวิปัสสนา ลองบีช 29 / ต.ค. / 2555
      ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ เยี่ยมวัดไชยมงคล แฟร์ฟิลด์ 29 / ต.ค. / 2555
      กำหนดการฌาปนกิจศพ หลวงตาเพชร ภูชมศรี วัดพุทธวิปัสสนา ลองบีช 26 / ต.ค. / 2555

 
 
INFORMATION DHAMMA LINK NEWS
พื้นที่โฆษณางานบุญต่าง ๆ
จำหน่ายข้าวเม่าสด ๆ สั่งตรงจากเมืองไทย ติดต่อเจ้าอาวาส (209) 244-8463